หมวดหมู่สำหรับสินค้าประเภทจานดาวเทียม

จานดาวเทียม

จานดาวเทียม A1

จานดาวเทียม A1 ชัดเจนทั่วโลก

ราคาลดพิเศษ: 4,860.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 4,500.00 ฿
จำนวนภาษี: 360.00 ฿

จานดาวเทียม A2

จานดาวเทียม A2 ชัดเจนทั่วโลก

ราคาลดพิเศษ: 3,780.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,500.00 ฿
จำนวนภาษี: 280.00 ฿

จานดาวเทียม A3

จานดาวเทียม A3 ชัดเจนทั่วโลก

ราคาลดพิเศษ: 3,240.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,000.00 ฿
จำนวนภาษี: 240.00 ฿