กล้องวงจรปิด B1

กล้องวงจรปิด B1 ชัดเจนแม้กนะทั้งกลางคืน

ราคาลดพิเศษ: 16,200.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 15,000.00 ฿
จำนวนภาษี: 1,200.00 ฿

กล้องวงจรปิด B2

กล้องวงจรปิด B2 ชัดเจนแม้กนะทั้งกลางคืน

ราคาลดพิเศษ: 16,740.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 15,500.00 ฿
จำนวนภาษี: 1,240.00 ฿

กล้องวงจรปิด B3

กล้องวงจรปิด B1 ชัดเจนแม้กนะทั้งกลางคืน

ราคาลดพิเศษ: 15,120.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 14,000.00 ฿
จำนวนภาษี: 1,120.00 ฿

จานดาวเทียม A1

จานดาวเทียม A1 ชัดเจนทั่วโลก

ราคาลดพิเศษ: 4,860.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 4,500.00 ฿
จำนวนภาษี: 360.00 ฿

จานดาวเทียม A2

จานดาวเทียม A2 ชัดเจนทั่วโลก

ราคาลดพิเศษ: 3,780.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,500.00 ฿
จำนวนภาษี: 280.00 ฿

จานดาวเทียม A3

จานดาวเทียม A3 ชัดเจนทั่วโลก

ราคาลดพิเศษ: 3,240.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,000.00 ฿
จำนวนภาษี: 240.00 ฿